Miesięczne archiwum: Marzec 2010

Próba podpuszczkowa

Próba podpuszczkowa (kazeinowa) ma na celu stwierdzenie zdolności krzepnienia mleka pod wpływem podpuszczki oraz poznanie zwięzłości i kurczliwości skrzepu. Wykonanie jej jest następujące: 50 cm3 mleka ogrzewa się do 35°C i zaprawia 1 cm3 podpuszczki o mocy 1:100. Taką podpuszczkę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Serowarstwo | Dodaj komentarz

Próba f e r m e n t a c y j n o – r e d u k c y j n a

Bakteriologiczna charakterystyka prób fermentacyjnych według Dueggelego.
Typ pł. Mleko ubogie w drobnoustroje, Streptococcus lactis, coli-aerogenes, ziarniaki.
Typ gl. Przeważają Streptococcus lactis obok nich ziarniaki, laseczniki kwasu masłowego, coli-aerogenes, flurescens.
Typ s. Streptococcus lactis w większej ilości, bakterie wzdymające i ziarniaki.… Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Serowarstwo | Dodaj komentarz

Próba fermentacyjna – badanie przydatności mleka

Jedną z najważniejszych praktycznych prób w serowarstwie jest próba fermentacyjna, która do pewnego stopnia pozwala ocenić w prosty sposób przydatność mleka do przerobu wskazując, jakie drobnoustroje mają przewagę w mleku i jaki w przybliżeniu będzie przebieg fermentacji sera. Chociaż jej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Serowarstwo | Dodaj komentarz